VÁNOČNÍ KNIHA KYBERPOHÁDEK

Za přispění několika partnerů jsme v prosinci 2021 vydali vánoční knihu Kyberpohádek, která obsahuje první tři pilotní pohádky.

Kyberpohadky