Kyber říkanky

V létě roku 2021 vyhlásil Soutěžní výbor Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti letní soutěž s cílem oslovit zejména mladé kreativní lidi a zapojit je do vytvoření krátkých básniček (říkánek) zaměřených na osvětu kybernetické bezpečnosti a kybernetickou výchovu mezi dětmi ve věku od čtyř let.

Organizátoři a partneři soutěže i autoři soutěžních kyber říkanek věří, že pomocí jednoduše zapamatovatelných říkanek (básniček) lze přispět k uvědomění si základních pravidel bezpečného chování v digitálním (kybernetickém) světě, a tím k podpoře prevence a zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Průběh soutěže

Do soutěže se přihlásili dvě desítky soutěžících ve čtyřech soutěžních kategoriích. Soutěžní porota vybrala několik prací a oceněnila čtyři autory. Dne 14. října 2021 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v budově Masarykovy koleje za účasti zástupců partnerů a organizátorů.

Vybrané kyberříkanky

Napište svou kyber říkanku

Napište i Vy do komentáře svou kyber říkanku a přispějte k osvětě v oblasti kybernetické bezpečnosti.

One Reply to “Kyber říkanky”

Napsat komentář