Kyberpohádky

Vážení návštěvníci,

nacházíte se na stránkách Kyberpohádek, vzdělávacího a osvětového projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitálních dovedností KYBERCENTRA (Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.) zaměřeného na děti, mládež a učitele.

Projekt Kyberpohádek vznikl v návaznosti na dlouholetou práci odborníků a nadšenců z oblasti informačních technologií, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, kteří se mimo jiné věnují vzdělávání dětí, mládeže a učitelů, a osvětě v oblasti digitálních dovedností a bezpečnosti.

Kyberpohádky

Proč Kyberpohádky?

Základním motivem všech pohádek bývá boj dobra se zlem. V pohádkách se učíme, jak se máme chovat ke svému okolí, i jak se okolí může, dobře či nedobře, chovat k nám, proč je důležité být na straně dobra a proč musíme proti zlu bojovat.

V naší moderní době se nepohybujeme jen ve světě našich babiček a dědečků, ve světě, které zná lidstvo od nepaměti, ve světě země, slunce, vody a vzduchu. V nedávné době lidé začali používat internet a pro nás všechny, a to bez rozdílu věku, je to stále nové (virtuální) prostředí. V tomto virtuálním světě, kterému se rovněž říká kybernetický, se začínáme učit žít. I tento svět se k nám může chovat dobře či nedobře, i v tomto světě je důležité být na straně dobra, aby nakonec zvítězilo nad zlem.

Základním cílem Kyberpohádek je poukázat prostřednictvím příběhů (pohádek), které dobře známe, na různá nebezpečí, která nás mohou v kybernetickém světě potkat, a i na to, jak bychom se měli chovat a co se může stát, kdybychom se tak nechovali. Proto má Červená Karkulka kromě košíčku s dárky pro babičku i svůj nový mobilní telefon s připojením k internetu, proto mají kůzlátka zakódovaný zdánlivě bezpečný vstup do jejich domova, a proto má Šípková Růženka na zámku mnoho moderních zařízení, která známe a používáme v našem běžném životě.

Berme si z našich pohádek ponaučení, abychom se vyvarovali chyb jako Červená Karkulka či nezbedná kůzlátka. Ne vždy to může dopadnout tak dobře jako naše příběhy.

Kyberpohádky jako pomůcka pro učitele a rodiče

Kyberpohádky jsou doplněny vysvětlením odborných pojmů, které se v dnešní době nedají z Kyberpohádek vynechat. Cílem uvedení tohoto terminologického slovníku je usnadnit vysvětlení těchto pojmů. Vysvětlení není primárně určeno pro děti, ale pro osobu, která dětem pohádky bude číst a bude pak konfrontována otázkami zvídavých posluchačů.

Pro paní učitelky a pány učitele jsou připraveny také Metodické listy. Věříme, že Vám tyto Metodické listy pomohou při hledání cest a forem, jak děti s problematikou kybernetické bezpečnosti seznamovat.

Kniha Kyberpohádek

První kniha Kyberpohádek byla vydána v roce 2022 v češtině. Ve stejném roce byly vybrané Kyberpohádky vydány i v angličtině, němčině a ve slovenštině.

Kyberpohádky v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Jednotlivé Kyberpohádky v elektronické podobě jsou volně k dispozici zde.

Kyberpohádky jsou k dispozici ke stažení i u našich partnerů VODAFONE a NÚKIB.

KYBERPOHÁDKY V KNIŽNÍ PODOBĚ

Kyberpohádky vyšly v knižním vydání v roce 2022. Knihu je možné si objednat v našem e-shopu.

AUDIO VERZE KYBERPOHÁDEK

Známý český herec Petr Stach namluvil jednotlivé kyberpohádky v češtině. Zvukové nahrávky jsou k dispozici zde.

Kyberpohádky a program s maňásky

Nezisková organizace Linkin Sphere, z. s. vytvořila první maňáskové divadélko, jehož scénáře vychází z Kyberpohádek. Více informací zde.

KYBERPOHÁDKY JAKO DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V roce 2023 divadelní soubor 3D Company připravil rodinou inscenaci o nástrahách kybersvěta na motivy našich Kyberpohádek. Premiéra divadelní inscenace byla představena široké veřejnosti v květnu 2023.

Foto 3D Company (c)
Foto 3D Company (c)

Od září 2023 se pravidelně koná divadelní představení Kyberpohádek v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Více informací zde.

OBDRŽENÁ OCENĚNÍ

V roce 2023 obdržely Kyberpohádky řadu národních i mezinárodních ocenění, mezi jinými:

PARTNEři PROJEKTU

Vodafone

Další naše projekty

Projektu Kyberpohádek předcházela celá řada projektů. Tím nejvýznamnějším je projekt KyberSoutěž (Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti) zaměřený na žáky a studenty ve věku 9 – 25 let.

Mezi další naše projekty patří projekty Kyber přísloví anebo Kyber říkanky. S dalšími projekty se můžete seznámit rovněž na stránkách KYBERCENTRA.