KYBERCENTRUM

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. (KYBERCENTRUM) navazuje na vizi odborníků, dlouholetých členů pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA a podporovatelů České pobočky AFCEA, a chce být respektovaným zprostředkovatelem nejlepší praxe a subjektem významně se podílejícím na šíření osvěty, výměně informací a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany zejména mezi mládeží, studenty a učiteli.

Od roku 2021 se KYBERCENTRUM aktivně podílí na organizaci Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, ve spolupráci s regiony a školami se zaměřuje na celoživotní vzdělávání učitelů v oblasti digitálních kompetencí a kybernetické bezpečnosti. KYBERCENTRUM se podílí na definici profesních profilů a vzdělávacích programů pro kybernetickou a informační bezpečnost, a vytváří vlastní programy a iniciativy zaměřující se na všeobecnou osvětu i celoživotní vzdělávání.

Více informací na webových stránkách KYBERCENTRA.