PILOTNÍ OVĚŘENÍ VÝUKY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

V době od 7. října 2022 do 9. listopadu 2022 byl Centrem kybernetické bezpečnosti, z.ú. (KYBERCENTRUM) ve spolupráci s 11 mateřskými školami zorganizován pilotní projekt vzdělávání předškoláků v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vzdělávání se opíralo o metodické listy vytvořené týmem KYBERCENTRA a projektu Kyberpohádek. Paní učitelky vyzkoušely ve svých třídách 1 až 3 Kyberpohádky návazně doprovozené několika dalšími aktivitami doporučenými ve zmiňovaných metodických listech.

Cíle pilotního projektu a jejich naplnění

Cíle pilotního projektu byly naplněny následovně:

 1. Do pilotního projektu se zapojilo 11 mateřských školek a celkově více než 100 dětí.
 2. Plně byla ověřena skutečnost, že vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti je žádoucí a dětmi ve věku 5 – 6 let plně pochopitelné.
 3. Forma vzdělávání prostřednictvím Kyberpohádek se osvědčila jako vhodná platforma a dětmi byla přijata. Vhodnost grafické podoby a srozumitelnost tlumočení výchovného cíle v příbězích Kyberpohádky byly potvrzeny.
 4. Závěry a hodnocení paní učitelek rovněž potvrdily, že metodické listy ke Kyberpohádkám jsou dobrým výchozím materiálem a podporují vedení vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Aktivity děti bavily a paní učitelky dále svými nápady rozšířili náměty a návrhy uvedené v metodických listech.

KYBERCENTRUM hodnotí pilotní projekt Kyberpohádek za úspěšný a moc děkuje všem zapojeným mateřským školám, jejich vedení a zejména paním učitelkám, které se do pilotního projektu se svými dětmi zapojili. Díky jejich nadšení se pilotní vzdělávání kybernetické bezpečnosti předškoláků uskutečnilo. Děkujeme.

Další postup

Na základě poznatků pilotního projektu tým KYBERCENTRA upraví Metodické listy, a ty budou poskytnuty v rámci distribuce knihy Kyberpohádek pro 1 000 MŠ zdarma. Distribuce je plánována na leden-únor 2023.

Máte zájem vyzkoušet si vzdělávání kybernetické bezpečnosti ve vašich mateřských školách? Všechny uvedené materiály jsou vám volně zdarma k dispozici na těchto webových stránkách, případně nás kontaktujte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL ZAPOJENÝCH DO PILOTNÍHO PROJEKTU

 • MŠ Světice
 • MŠ Sbíhavá, Praha 6
 • MŠ Motýlek, Praha 6
 • Fakultní MŠ Na Výšinách, Praha 7
 • MŠ Turnov
 • MŠ Mírová pod Kozákovem
 • MŠ Radošovice
 • MŠ Želetava
 • 38. MŠ Plzeň
 • 5. MŠ Písek
 • 15. MŠ Písek