PŘIPRAVUJEME NOVÝ WEB

Připravujeme pro Vás nový web, který bude věnován projektům KYBERCENTRA (Centra kybernetické bezpečnosti, z.ú.) zaměřených na osvětu a výchovu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Mezi tyto projekty patří Kyberpohádky, Kyber říkanky, Kyber přísloví, Metodické listy pro učitele (zejména základních škol) a další.

Nový web bude připraven v září 2022 a bude navazovat na křest první oficiální knihy Kyberpohádek.

Autoři Kyberpohádek

Perníčky